Kalibratie op locatie

Kalibratie op locatie is meer dan het vergelijken van meetinstrumenten. Kalibratie is oog hebben voor meetnauwkeurigheid, precisie en meetonzekerheid.

Betrouwbaarheid

De hoeveelheid cijfers achter de komma zeggen niet alles over uw meetbetrouwbaarheid als de kalibratie op locatie niet vakkundig wordt uitgevoerd. Hierbij komt terdege de ervaring van een specialist kijken die de meting kan beoordelen, de meetmethode kan bepalen, die per geval de best mogelijke kalibratieapparatuur kan selecteren, een maximaal toelaatbare meetafwijking kan berekenen en vakkundig kan adviseren over de juiste toepassing en geschiktheid voor uw situatie. Hij beschikt ook over de vaardigheid om dit duidelijk te rapporteren en te archiveren.

kalibreren_betrouwbaarheid

Wij kalibreren op locatie o.a. uw Flowmeters (mass, MID, vortex m.b.v. mobiele flowrig, zie brochure), Thermische massflowcontrolers en meters (MFC’s zie brochure), Drukmetingen, Temperatuurmetingen, Relatieve vochtigheidsmetingen, Drukverschilmetingen (van onderlinge ruimtes) Geleidbaarheidsmetingen, TOC metingen, Ozonmetingen, Toerentalmetingen, Dichtheidsmetingen, Omvormers, PLC-ingangskaarten en complete meetkringen (loopkalibratie).

Meetresultaten

U moet als klant en producent te allen tijde direct kunnen beschikken over de meetresultaten en ook nog ver na de datum van uitvoering kunnen verklaren wat u ziet op uw meetrapport als een kwaliteitsmanager of een auditor hierom vraagt.

Pas dan kunnen we spreken van een correct uitgevoerde rapportage.

kalibreren_meetresultaten

Meer informatie?

Voor meer informatie klik hieronder op ‘neem contact op’.

neem contact op