Over Calcontrol

Dat de kwaliteit, zuiverheid, constantheid en veiligheid van uw product en productieomgeving samenhangt met de  nauwkeurigheid en  herleidbaarheid van uw meetapparatuur  hoeven wij u niet uit te leggen.

Calcontrol is al vanaf 1995 actief met het zeker stellen en continue verbeteren van deze aspecten bij producenten en laboratoria die aan de vereiste kwaliteitsstandaard willen en dienen te voldoen.

Tevens spelen wetten en regelgeving opgesteld door overheden en afnemers vaak een rol in het wel of niet op de markt kunnen brengen van uw product.

Het resultaat van jarenlange ervaring van goed opgeleide medewerkers bij kritische opdrachtgevers en het gebruik van de juiste gecertificeerde kalibratie- en testapparatuur garandeert een optimale zekerheid voor uw productieomgeving.

Onze opdrachtgevers zijn divers van grote concerns in de chemie, farmacie, food en micro-electronica tot individuele bedrijven en kleine zelfstandige research laboratoria en bedrijven met cleanrooms.

Of het nu gaat om een kalibratie aan een meting in uw procesinstallatie, purified waterinstallatie, koelinstallatie, stoomsterilisator, valideren van  objecten of het volledig certificeren van uw cleanroom.

Calcontrol zal u hiermee op de juiste wijze en volgens de geldende wetten, Europese normen en lokale richtlijnen en procedures van dienst zijn. Een professionele en duidelijke rapportage van de procedures en meetresultaten zijn hierbij van uiterst belang.

over_calcontrol

Meer informatie?

Voor meer informatie klik hieronder op ‘neem contact op’.

neem contact op