Cleanroomvalidatie

Cleanroomvalidatie is een essentieel proces dat wordt toegepast om te waarborgen dat cleanrooms, die worden gebruikt in gevoelige industrieën zoals de farmaceutische, biotechnologische en elektronica-industrie, voldoen aan strikte normen en specificaties. Cleanrooms zijn omgevingen met gecontroleerde luchtdeeltjes, temperatuur, vochtigheid en andere parameters om de kwaliteit en zuiverheid van productieprocessen te handhaven.

Tijdens het cleanroomvalidatieproces worden verschillende aspecten beoordeeld en geëvalueerd. Hieronder vallen metingen van luchtdeeltjesconcentraties, temperatuur- en vochtigheidsniveaus, luchtstromen, drukverschillen en de integriteit van luchtfilters. Het doel is om te verzekeren dat de cleanroomomgeving consistent voldoet aan de vereiste normen, zoals vastgesteld door regelgevende instanties of industriële normen.

Cleanroomvalidatie is van bijzonder belang in sectoren waar zelfs kleine verontreinigingen de kwaliteit en veiligheid van producten kunnen beïnvloeden. Een goed gevalideerde cleanroom zorgt ervoor dat de omstandigheden binnen de ruimte geschikt zijn voor het beoogde productieproces en minimaliseert het risico op verontreiniging.

Dit proces omvat vaak routinematige controles en periodieke hervalidatie om ervoor te zorgen dat de cleanroom blijft voldoen aan de vereiste normen gedurende de gehele levensduur ervan. Cleanroomvalidatie draagt zo bij aan de betrouwbaarheid en consistentie van productieprocessen in industrieën waar strenge kwaliteitsnormen van vitaal belang zijn.

Onze specialisatie

Een cruciaal aspect van cleanroom validatie omvat het meten van deeltjesconcentraties voor stofclassificaties in Cleanrooms, laboratoria en operatiekamers. Om de gewenste stofclassificatie te bereiken, is het essentieel dat uw technische installatie, inclusief de HEPA-filters optimaal functioneert. De integriteit van de HEPA-filters wordt gecontroleerd via een integriteitstest, waarmee zowel het filterrendement wordt bepaald als eventuele lekkages in het HEPA-filter worden opgespoord. Daarnaast voeren we luchtdebietmetingen uit om luchthoeveelheden en ventilatievouden te toetsen aan uw specifieke eisen.

  • Deeltjestellingen (particle counts, concentratie airborne deeltjes) – standaard
  • Metingen van luchtsnelheid
  • Luchtwisselingen (circulatievoud)
  • Drukverschil testen
  • Hersteltijd test en bepaling
  • Aerosol rookvisualisatietest
  • HEPA of ULPA filter integriteitstest / efficiëntietest (Aerosol challenge / DOP test)
Terug

Contact

Kalibratievraag­stukken? Wij bieden directe oplossingen

Neem contact op